Ort
Deen Fitnessclub
Rheinstraße 45/46
12161 Berlin
Kontakt
030.8512211
infomation@deen.de
deen.de
1 Rouven Rech & Bettina Blümner
“13 + 15”
D/Cuba, 2005
24 Minuten


Der Filmbeschreibt die Auffassungen und Lebensperspektiven zweier Mädchen an der Mittelstufenschule des kleine Bergdorfes "Vega Grande" im Herzen der Sierra Maestra.